O nama

Kvalitet

Proizvodi

Tehnička uputstva

Reference

Konkurs

Kontakti

POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Fabrika izolacionih materijala ‘’FIM’’ je vodeća fabrika u okruženju, u oblasti proizvodnje hidroizolacionih materijala na bazi bitumena i termoizolacionih materijala od ekspandiranog polistirena.
U svom radu i poslovanju osnovno opredeljenje “FIM”-a je da uvođenjem i neprekidnim unapređenjem sistema kvaliteta i zaštite životne sredine, ostvari visok kvalitet proizvoda kao garanciju uspešnog poslovanja, ali ne na račun ugrožavanja životne sredine.
Poslovanje u potpunosti u skladu sa standardima preduzeća, zahtevima tržišta i važećim zakonskim propisima su jedini ispravan put trajnog opstanka i razvoja preduzeća.
Rukovodstvo je opredeljeno da održava i unapređuje efektivnost i efikasnost sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, kroz sukcesivne cikluse utvrđivanja ciljeva, preispitivanja postignutog, preispitivanja i redefinisanja ciljeva po potrebi i delovanja u skladu sa redefinisanim ciljevima.

Osnovna načela politike kvaliteta i zaštite životne sredine “FIM”-a su:

- obezbeđenje kvaliteta proizvoda i usluga koji u potpunosti prevazilaze sva očekivanja i zahteve kupaca i korisnika, je poslovni prioritet svih naših aktivnosti,

- održavanje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 14001, poštujući zakonska i podzakonska akta i standarde,

- neprekidan razvoj novih proizvoda i dostizanje vrhunskog kvaliteta postojećih, uz istovremeno ograničenje uticaja na životnu sredinu kroz edukaciju i obuku zaposlenih,

- potpuna posvećenost upravljanju zaštitom životne sredine i minimizacija stvaranja otpada bilo koje vrste, u skladu sa važećom zakonskom regulativom u vezi sa zaštitom životne sredine,

- sistemom upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine obuhvaćene su sve poslovne funkcije koje obezbeđuju zahtevani kvalitet proizvoda i usluga, uz očuvanje i zaštitu životne sredine,

- unapređenje i poboljšanje partnerskih odnosa sa svim zainteresovanim stranama je trajna orjentacija “FIM”-a u okviru svog poslovanja,

- sprovođenje zaštite životne sredine se vrši u skladu sa važećim zakonskim propisima, redovno se identifikuju aspekti životne sredine i sprovode programi smanjenja zagađenja i štednje prirodnih resursa,

- odgovornost za primenu propisane dokumentacije i postizanje traženog kvaliteta proizvoda i procesa i zaštite životne sredine od neželjenih efekata procesa snose svi zaposleni i

- mere za unapređivanje poslovanja rukovodstvo definiše u redovnim preispitivanjima sistema, sprovođenju internih i eksternih provera i primenom korektivnih i preventivnih mera po potre­bi.

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine je dostupna zainteresovanoj javnosti, a rukovodstvo je sa njom upoznalo sve zaposlene.

 

Kanjiža, 08.07.2011                                                                Generalni direktor
                                                                                           Lionello Codognotto